gilna
19 شهریور 1401 - 04:34

سازوکار آمریکا برای تعیین سقف فیمت برای نفت روسیه

وزارت خزانه داری آمریکا سازوکار تعیین سقف فیمت برای نفت روسیه را تعیین و از تحریم متخلفان خبر داد. وزارت خزانه داری آمریکا سند سازو کار ایجاد سقف قیمت بر نفت روسیه را منتشر کرد. به نقل از اسپوتنیک، براساس سند منتشر شده: تمامی کسانی که اقدام به خرید نفت روسیه بیشتر از سقف قیمتی تعیین شده کنند و یا به صورت هدفمند اقدام به سندسازی و انتشار اطلاعات غلط درباره نفت خریداری شده از مسکو کنند، تحت تحریم های ایالات متحده قرار خواهند گرفت. با این حال، این سازوکار شرکت هایی را که بدون علم به اطلاعات غلط اقدام به خرید نفت روسیه بیش از قیمت تعیین شده کنند از تحریم ها معاف کرده است. در ادامه این سند بر ادامه تحریم خرید نفت روسیه از سوی آمریکا تاکید شده است. وزارت خزانه داری آمریکا بر همکاری با متحدان واشنگتن به منظور رصد اطلاعاتی و رعایت سازوکار تعیین شده ادامه می دهد. کاخ سفید این سازوکار را با هدف تنبیه روسیه به دلیل جنگ اوکراین و کاهش درآمدهای مسکو اعمال می کند. باشگاه خبرنگاران جوانبین‌المللاقتصاد بین الملل
شناسه خبر: 726481